halsfistels

laterale halsfistel (branchiogene fistel of kieuwboogrest)

mediane halsfistel (-cyste)

Wat is een halscyste?

 

 

Mediane halscyste betekent letterlijk een blaasje met vocht (cyste) in het midden (mediaan) van de hals. Een mediane halscyste bevindt zich meestal in de vouw tussen de hals en de onderkaak.

De schildklier ontstaat bij het embryo aan de basis van de tong. Als het ongeboren kind groeit, zakt de schildklier af naar lager in de hals voor de luchtpijp. In het kanaal van deze afdaling, lopend van de tongbasis door het tongbeen naar de schildklier, kunnen resten blijven bestaan zoals een cyste of een fistel (ontstekingsgang).

Meestal geeft de cyste geen klachten maar is zichtbaar als zwelling in de hals welke meebeweegt met slikken en de tong uitsteken. In de loop van het leven kan deze cyste kan geleidelijk groter worden en ontsteken. De zwelling wordt dat rood en pijnlijk. Soms springt de cyste open en komt er pus uit. Er kan dan een fistel blijven bestaan.

 

Hoe wordt een mediane halscyste vastgesteld?

 

Aan de hand van de klachten en het lichamelijk onderzoek kan de chirurg vaststellen dat het kind een mediane halscyste heeft. Bij twijfel zal de chirurg een echografie laten verrichten door de radioloog. De radioloog kan zien of er inderdaad sprake is van een cyste en soms het gangetje door het tongbeen naar de tongbasis zien. Ook zal de radioloog kijken of er een normale schildklier is aangelegd.

 

Operatie

 

Voor de behandeling van een mediane halscyste is een operatie nodig. De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Bij de operatie zal de chirurg een wond maken in de hals onder het tongbeen. Na het vrijmaken van de cyste zal de chirurg het kanaaltje volgen naar het tongbeen. Het kanaaltje zal samen met het middengedeelte van het tongbeen weggenomen worden tot aan de tongbasis. Hierna wordt de wond gehecht met oplosbare hechtingen en hechtpleisters.

 

Opname

 

 

Het kind wordt opgenomen in het ziekenhuis de dag van de operatie. Via de opname krijgt u te horen hoelang het kind nuchter moet zijn. Na de operatie gaat het kind naar de verkoeverkamer om wakker te worden. Dan zal het kind een nachtje in het ziekenhuis logeren om te kijken of er geen nabloeding komt en het drinken en eten goed gaat. De dag naar de operatie mag het kind mee naar huis.

 

Mogelijke complicaties

 

 

Hoewel de kans klein is moet u rekening houden met de mogelijkheid van complicaties. Zo kan in het wondgebied een bloeding of een infectie ontstaan. Het operatiegebied kan de eerste dagen opgezet en verdikt zijn. Dit kan problemen geven bij het slikken en ademhalen (benauwdheid en/ of een piepende/moeilijke ademhaling). In dit geval is het nodig uw kind langer te observeren en zal de opname langer duren. Meestal verdwijnt de verdikking binnen enkele dagen. De kans dat de halscyste terug komt is rondom 5%.